Dotacja z PKO BP

         W ramach realizacji projektu „Rozwijanie matematycznych uzdolnień dzieci” Fundacja otrzymała dotację z Fundacji PKO Banku Polskiego w wysokości 2000 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla Klubu miłośników matematyki.

  Katarzyna Stefańska