'''

Czasopisma

      Czasopismo „Matematyczna Edukacja Dzieci” jest  czasopismem skierowanym  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej najmłodszych, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, rodziców.
Link do strony czasopisma w zakładce Matematyczna edukacja dzieci

      Czasopismo „Współczesne Problemy Nauczania Matematyki” jest monografią przeznaczoną przede wszystkim dla młodych adeptów dydaktyki matematyki prowadzących badania związane z nauczaniem matematyki. Zawiera publikacje zarówno teoretyczne, jak i sprawozdania z przeprowadzonych badań. Więcej informacji., warunki sprzedaży w zakładce Współczesne problemy nauczania matematyki