'''

 Matematyczna edukacja dzieci
Czasopismo dla nauczycieli i rodziców

"Matematyczna edukacja dzieci" to czasopismo skierowane do wszystkich, którym zależy na dobrym wykształceniu matematycznym uczniów. 
       Szczegóły na stronie czasopisma http://med.matematykadlawszystkich.pl/