'''

Współczesne problemy nauczania matematyki

jest monografią przeznaczoną przede wszystkim dla młodych adeptów dydaktyki matematyki prowadzących badania związane z nauczaniem matematyki. Zawiera publikacje zarówno teoretyczne, jak i sprawozdania z przeprowadzonych badań.
Poruszana w publikowanych pracach tematyka związana jest z:

  • procesem nauczania matematyki - kształtowaniem pojęć, prowadzeniem rozumowań, rozwiązywaniem zadań, kształtowaniem języka;
  • warsztatem nauczyciela matematyki;
  • zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych (kalkulatorów, kalkulatorów graficznych, programów komputerowych, Internetu, e-learningu);
  • problemami dotyczącymi kształcenia nauczycieli matematyki.

 Książki można zakupić za pomocą Formularza
Poszczególne artykuły w formacie pdf można pobrać z platformy http://fdm.matematykadlawszystkich.pl/edukacja/ po zalogowaniu się jako Gość.