'''

EKOMATIK w przedszkolu

      Aktualne problemy w obszarze edukacji są wyzwaniem, z jakim muszą się zmierzyć nauczyciele, rodzice oraz opiekunowie. W świecie ciągłych zmian społecznych,   gospodarczych i kulturowych ważne jest kształtowanie u dzieci kompetencji niezbędnych dzieciom, w przyszłości. W związku z tym, pragniemy szerzyć ideę Nauczyciela Przyszłości i pokazać, że nauczanie nie musi być trudnym procesem.

      Doskonałym środkiem dydaktycznym przy realizacji tych zamierzeń jest zestaw EKOMATIK.

      Zestaw ten składa się z drewnianego pudełka zawierającego specjalne siatki, podkładki, drewniane klocki w różnych kolorach, kostki do gry, klocki z cyframi i znakami matematycznymi, modele brył, modele figur płaskich i klocki-miarki.

                                                             

       W zestawie znajduje się także przewodnik metodyczny zawierający scenariusze zajęć (łącznie 111 scenariuszy w dziewięciu obszarach tematycznych) oraz zestaw prezentacji multimedialnych (oddzielna prezentacja do każdego obszaru kształcenia matematycznego) do pobrania w aplikacji internetowej.

                                                                                 

     Zestaw EKOMATIK może być wykorzystany w następujący sposób w realizacji kształcenia matematycznego w przedszkolu:

 • każde dziecko ma do dyspozycji jedno pudełko z klockami;
 • nauczyciel ma do dyspozycji przewodnik metodyczny oraz prezentację multimedialną;
 • w sali jest rzutnik z ekranem.

      Dzieci siedzą przy oddzielnych stolikach lub na macie na podłodze. Wszystkie polecenia skierowane do dzieci nauczyciel wypowiada, demonstrując odpowiednie slajdy z prezentacji na ekranie. Każde dziecko pracuje indywidualnie, a po wykonaniu poszczególnych poleceń, nauczyciel dyskutuje z dziećmi o rezultatach ich pracy.

      To pomoc dydaktyczna dedykowana nauczycielom pracującym z dziećmi przedszkolnymi. Ekomatik kształtuje umiejętności w obszarze edukacji matematycznej oraz programowania, nie pozbawiając nauczyciela możliwości realizowania podstawy programowej przy jednoczesnym nieszablonowym podejściu do nauczania i wzbudzenia entuzjazmu u dzieci.

       Opiera się na podejściu problemowym, w którym ważne jest sformułowanie problemu, jego rozwiązanie i sprawdzenie znalezionego rozwiązania.

Jakie korzyści daje praca z Ekomatikiem?

Dla dziecka:

 • kształtowanie kompetencji matematycznych  zgodnie z podstawą programową,
 • rozwój myślenia przestrzennego,
 • kształtowanie zdolności społecznych, umiejętności pracy grupowej i rozwiązywania konfliktów,
 • eliminowanie zaburzeń poznawczych,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwój sprawności manualnej,
 • pobudzanie ciekawości i chęci do działania,
 • nauka cierpliwości.

Dla nauczyciela:

 • innowacyjny sposób nauczania w zgodzie z realizacją podstawy programowej,
 • rozwój myślenia przestrzennego,
 • urozmaicenie zajęć lekcyjnych bez konieczności przygotowywania dodatkowych materiałów 
 • gotowe scenariusze zajęć zgodne z metodyką nauczania,
 • gotowe prezentacje multimedialne będące wizualizacją ćwiczeń,
 • przewodnik z ćwiczeniami w formie papierowej lub elektronicznej,
 • gotowe testy kompetencji wchodzące w skład zestawu,
 • możliwość dowolnego wykorzystania produktu zgodnie z własną kreatywnością,
 • indywidualizacja zadań dla uczniów zgodnie z ich potencjałem i możliwościami,
 • pomoc integrująca edukację z zabawą.

 Więcej informacji na temat zestawu EKOMATIK znajdą Państwo na stronach https://www.ekomatik.eu/  oraz https://www.nauczycielprzyszlosci.pl/

 Zestaw EKOMATIK w przedszkolu można zakupić w sklepie Zabawki Pilch.  Wpisując kod PRZEDSZKOLE5 otrzymacie Państwo 5% rabatu.