'''

Koło dla uczniów matematycznie uzdolnionych z klas VII-VIII SP

       Fundacja Matematyka dla wszystkich prowadzi w ramach Klubu Miłośników Matematyki Koło dla matematycznie uzdolnionych uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja,
sala 19 (I piętro), plac M. Lutra 8, 43-300 Bielsko-Biała.
      Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie matematycznego myślenia. Matematyczne myślenie pełni istotną rolę w procesie analizowania i przetwarzania różnych danych, oceniania zależności pomiędzy podanymi faktami, wyciąganiu wniosków,  w przewidywaniu dalszych możliwych kroków, etc. Sprzyja również efektywności procesu kształcenia, rozwojowi samodzielności w uczeniu się i zdobywaniu nowych doświadczeń.
      Przez prowadzenie odpowiednio zorganizowanych zajęć w Klubie uczestnicy zdobywają nowe wiadomości i umiejętności matematyczne, które stają się inspiracją do własnych matematycznych poszukiwań, uruchomiają w nich postawę badacza, zachęcając do niestandardowego postępowania, poszukiwania własnych rozwiązań różnorodnych problemów. Rozwiązywane zadania i problemy poszerzają wiedzę szkolną uczestników Koła, aby
w przyszłości spróbowali swoich sił biorąc udział w konkursach, Olimpiadzie Matematycznej Juniorów a nawet Olimpiadzie Matematycznej.
       Proponujemy zajęcia, które rozbudzają ciekawość, dają okazję do różnorodnych doświadczeń, pobudzają do aktywności intelektualnej, mobilizują do pokonywania trudności

 i współdziałania w zespole. Nie mają szkolnej formuły. Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Szymczyk, nauczyciel matematyki, wychowawca wielu Olimpijczyków.
       Aby zostać uczestnikiem Koła, Twoi rodzice/opiekunowie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zajęcia Koła odbywają się we wtorki (co drugi tydzień) w godzinach od 15:30 do 17:00.

Poniżej terminarz zajęć.

Semestr I
22 września 2020 r.  – rozpoczęcie zajęć
6 października 2020 r.
20 października 2020 r.
3 listopada 2020 r.
17 listopada 2020 r.
1 grudnia 2020 r.
15 grudnia 2020 r.
12 stycznia 2021 r.
26 stycznia 2021 r.

Terminarz zajęć w II Semestrze zostanie opublikowany w II semestrze.

Zajęcia są bezpłatne. Wszystkie potrzebne do zajęć materiały otrzymasz w trakcie zajęć.
Planujemy zorganizować dla uczestników Koła Letnią Szkołę Matematyczną (obóz matematyczny). Szczegóły w późniejszym terminie.

 Formularz zgłoszeniowy                                                      Do zobaczenia na zajęciach.