'''

Zaproszenie

       Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej oraz Fundacja „Matematyka dla wszystkich” zapraszają do udziału w 9. edycji konkursu na najlepszą pracę projektową na temat

Matematyka jest wszędzie

         Celami konkursu są:
- rozbudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania matematyką,
- zachęcanie uczniów do szukania powiązań matematyki z innymi dziedzinami,
- umożliwienie uczniom dzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami
z rówieśnikami,
- inspirowanie nauczycieli do stosowania nowoczesnych metod i form pracy z
uczniami.

      Uczniowie rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. Udział w konkursie jest bezpłatny i może być cennym doświadczeniem zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela.
      Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na
Portalu nauczyciela matematyki http://matsp.wombb.edu.pl/.
      Regulamin tegorocznej edycji wraz z harmonogramem,
formularzem zgłoszeniowym i wzorami oświadczeń został również wysłany do szkół.
       Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w sposobie zgłaszania się do konkursu – wynikają one z nowych przepisów o ochronie danych osobowych. W stosunku do poprzednich lat modyfikacji uległ również harmonogram, w szczególności wydłużyliśmy czas zgłaszania się do konkursu.

Regulamin Konkursu wraz potrzebnymi załącznikami jest tutaj.

Serdecznie zapraszam

Aleksandra Filuś – Koordynator konkursu

Wyniki 9. edycji Konkursu Matematyka jest wszędzie

 

Do konkursu przystąpiło:
w kategorii Alfa - 8 osób,
w kategorii Beta - 6 osób,
w kategorii Gamma - 3 osoby.
 
Prace oceniło Jury w składzie: 

- prof. dr hab. Henryk Kąkol – Przewodniczący Rady Fundacji „Matematyka dla wszystkich”,

- Władysław Mąsior – dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej, członek Rady Fundacji „Matematyka dla wszystkich”,

- prof. dr hab. Janusz Morawiec Kierownik Zakładu Analizy Rzeczywistej Uniwersytetu Śląskiego, członek Rady Fundacji „Matematyka dla wszystkich”,

- dr Agnieszka Herma – dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

- Jolanta Klajmon – doradca metodyczny, nauczyciel matematyki, członek Zarządu Fundacji „Matematyka dla wszystkich”,

- dr Agnieszka Heba – konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej, Katarzyna Parcia – nauczyciel matematyki,  członek Zarządu Fundacji „Matematyka dla wszystkich”,

- Aleksandra Filuś – konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej, nauczyciel matematyki.

 
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:  
I miejsce w kategorii Alfa uzyskał Oskar Gala za pracę pt. "Kotek w kuchni"
I miejsce w kategorii Beta uzyskała Angelika Kosińska za pracę pt. "Dźwięki matematyki"
I miejsce w kategorii Gamma uzyskała Wiktoria Cielecka za pracę pt. "Ahoj marynarzu! Ile do portu? vol.2 Cała prawda o GPS"
wyróżnienia:
w kategorii Alfa uzyskali Krzysztof Kolasa za pracę pt. "Matematyka w ruchu drogowym"  i Karol Pazdan za pracę pt. "Matematyka w zawodzie kierowcy tira"
wyróżnienie w kategorii Beta uzyskał Filip Tytyk za pracę pt. "Fraktale i ciąg Fibonacciego".
 
Aleksandra Filuś – Koordynator konkursu