'''

Seminaria z dydaktyki matematyki

Fundacja "Matematyka dla wszystkich" prowadzi trzy rodzaje seminariów:

  • Seminarium  z matematyki dla nauczycieli pracujących w przedszkolach.
  • Seminarium z matematyki dla nauczycieli pracujących w klasach I - III.
  • Seminarium z matematyki dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Informacje o tych seminariach w odpowiednich zakładkach.