'''

         Fundacja „Matematyka dla wszystkich” prowadzi na platformie LiveWebinar cykl bezpłatnych seminariów dla nauczycieli klas I-III SP poświęconych edukacji matematycznej uczniów. Seminaria odbywać się będą w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 20:15 i trwać będą około 40 minut (w razie potrzeby, czas może być wydłużony). Najbliższe seminarium odbędzie się 10 października 2024 r. Tematyka tego seminarium oprócz spraw organizacyjnych będzie koncentrowała się na poznaniu sytuacji związanych z nauczaniem matematyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  Sytuację tę naświetli nam w swoim wykładzie prof. dr hab. Edyta Gruszczyk Kolczyńska..
  Każde seminarium składać się będzie z trzech części. Pierwsza ˗  krótkie teoretyczne wprowadzenie do określonego obszaru edukacji matematycznej, druga to kilka krótkich filmów ukazujących prace dzieci w określonym obszarze edukacyjnym z wykorzystaniem drewnianych klocków dydaktycznych, a trzecia część to dyskusja.
          Seminaria są bezpłatne. Można się na nie zapisywać w dowolnym czasie pod adresem
: https://livewebinar.com/452-954-982. Po zarejestrowaniu, na kolejnym slajdzie pojawi się indywidualny link dla każdego zarejestrowanego. Można go skopiować i zapisać (np. w komputerze). Ten sam link daje możliwość dołączenia do kolejnych seminariów ˗  nie trzeba się na nie powtórnie rejestrować. Na tym slajdzie zamieszczony jest także program seminarium. Na kolejnym slajdzie pojawi się profil, w którym po najechaniu na niego myszką, należy wstawić swoje zdjęcie (zalecane, ale nie obowiązkowe). Na następnym slajdzie pojawi się program seminarium, a po naciśnięciu przycisku z napisem: „Poproś o wpuszczenie do pokoju Puk Puk” trzeba będzie poczekać na wpuszczenie do pokoju obrad. Będzie on otwarty parę minut przed początkiem seminarium. Po wpuszczeniu do pokoju pracy prowadzący seminarium poprosi o wyłączenie mikrofonu i włączenie kamery (czynność nieobowiązkowa).W trakcie spotkania będzie można zabierać głos po włączeniu mikrofonu. W innym przypadku Państwa głos nie będzie słyszany przez nikogo. Po skończonej wypowiedzi należy wyłączyć mikrofon.

     Informacje o terminach kolejnych seminariów i inne ogłoszenia będą podawane na stronie fundacji: www.matematykadlawszystkich.pl  

     Materiały wykorzystywane w trakcie seminarium, a także nagranie z przebiegu całego spotkania można zobaczyć w programie OneNote po linkiem:
     Matematyczna Edukacja Dzieci - Przedszkole

     Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w seminariach. Opłata za wydanie zaświadczenia – 20 zł. Prośbę o wydanie zaświadczenia można wysłać po zakończeniu cyklu seminariów za pomocą tego Formularza

     Prezentowane w seminariach filmy ukazują pracę dzieci na lekcjach w klasie I SP nr 27 w Bielsku-Białej,  a ponieważ będą nagrywane stopniowo przez cały rok szkolny, ukazują przyrost wiadomości i umiejętności u dzieci. Dzieci  wykorzystują zestaw klocków: EKOMATIK w nauczaniu wczesnoszkolnym. Informacje o tym zestawie są zamieszczone na stronie Fundacji, w zakładce EKOMATIK W NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM.