'''

Władze Fundacji "Matematyka dla wszystkich"

Zarząd Fundacji

Prof. dr hab. Henryk Kąkol -  Prezes Zarządu Fundacji
Dr Jadwiga Gazda - członek Zarządu Fundacji
Dr Agnieszka Herma - członek Zarządu Fundacji
Mgr Paweł Kąkol - członek Zarządu Fundacji
Mgr Jolanta Klajmon -członek Zarządu Fundacji
Dr Jarosław Kowalski - członek Zarządu Fundacji
Mgr Władysław Mąsior - członek Zarządu Fundacji
Dr Witold Pająk - członek Zarządu Fundacji
Danuta Tarnawa - członek Zarządu Fundacji