Koło dla uczniów matematycznie uzdolnionych z klas VII-VIII SP

 Fundacja Matematyka dla wszystkich prowadzi w ramach Klubu Miłośników Matematyki Koło dla matematycznie uzdolnionych uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja oraz w siedzibie Wyższej Szkoły Administracyjnej, plac M. Lutra 8, 43-300 Bielsko-Biała, s. 119.

 Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie matematycznego myślenia. Matematyczne myślenie pełni istotną rolę w procesie analizowania i przetwarzania różnych danych, oceniania zależności pomiędzy podanymi faktami, wyciąganiu wniosków,  w przewidywaniu dalszych możliwych kroków, etc. Sprzyja również efektywności procesu kształcenia, rozwojowi samodzielności w uczeniu się i zdobywaniu nowych doświadczeń.

 Przez prowadzenie odpowiednio zorganizowanych zajęć w Klubie uczestnicy zdobywają nowe wiadomości i umiejętności matematyczne, które stają się inspiracją do własnych matematycznych poszukiwań, uruchomiają w nich postawę badacza, zachęcając do niestandardowego postępowania, poszukiwania własnych rozwiązań różnorodnych problemów. Rozwiązywane zadania i problemy poszerzają wiedzę szkolną uczestników Koła, aby w przyszłości spróbowali swoich sił biorąc udział w konkursach, Olimpiadzie Matematycznej Juniorów a nawet Olimpiadzie Matematycznej.

 Proponujemy zajęcia, które rozbudzają ciekawość, dają okazję do różnorodnych doświadczeń, pobudzają do aktywności intelektualnej, mobilizują do pokonywania trudności i współdziałania w zespole. Nie mają szkolnej formuły.

 Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Szymczyk, nauczyciel V LO w Bielsku-Białej, wychowawca wielu Olimpijczyków.

 Aby zostać uczestnikiem Koła, Twoi rodzice/opiekunowie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ty otrzymasz legitymację uczestnika Koła, która upoważni Cię do uczęszczania na zajęcia przez jeden semestr.

 Zajęcia Koła odbywają się we wtorki (co drugi tydzień) w godzinach od 15:30 do 17:00.

 Poniżej terminarz zajęć.

 26 lutego 2019 r.  – rozpoczęcie zajęć

 12 marca2019 r.

 26 marca 2019 r.

 9 kwietnia 2019 r.

 23 kwietnia 2019 r.

 14 maja 2019 r.

 21 maja 2019 r.

 4 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć.

 Zajęcia są bezpłatne. Wszystkie potrzebne do zajęć materiały otrzymasz w trakcie zajęć.

 Planujemy zorganizowanie dla uczestników Koła Letnią Szkołę Matematyczną (obóz matematyczny). Szczegóły w późniejszym terminie.

 Formularz zgłoszeniowy

 Do zobaczenia na zajęciach.