Klub Miłośników Matematyki

       Fundacja „Matematyka dla wszystkich” prowadzi w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, plac M. Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała oraz w siedzibie Wyższej Szkoły Administracyjnej, plac M. Lutra 8, 43-300 Bielsko-Biała, Klub dla matematycznie uzdolnionych uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
      Zajęcia odbywają się w specjalnych pracowniach dydaktycznych wyposażonych 
w odpowiednie mebelki dla dzieci oraz w zestawy różnorodnych środków dydaktycznych: klocki typu „Multilinki”, klocki do rozwijania logicznego myślenia (klocki Dienesa), geoplany, tangramy, kostki do gry (nie tylko sześcienne), domina, klocki REKO, układanki BAMP,  puzzle, gry matematyczne planszowe, roboty LEGO, a docelowo tablety z grami logicznymi i matematycznymi.
       Głównym celem działalności Klubu miłośników matematyki jest kształtowanie matematycznego myślenia. Matematyczne myślenie pełni istotną rolę w procesie analizowania i przetwarzania różnych danych, oceniania zależności pomiędzy podanymi faktami, wyciąganiu wniosków, w przewidywaniu dalszych możliwych kroków, etc. Sprzyja również efektywności procesu kształcenia, rozwojowi samodzielności w uczeniu się
i zdobywaniu nowych doświadczeń.
      Przez  prowadzenie odpowiednio zorganizowanych zajęć w Klubie uczestnicy zdobywają nowe wiadomości i umiejętności matematyczne, które stają się inspiracją do własnych matematycznych poszukiwań, uruchomiają w nich postawę badacza, zachęcając do niestandardowego postępowania, poszukiwania własnych rozwiązań różnorodnych problemów. Metody i formy pracy, w szczególności zabawy matematyczne, stosowane
w trakcie zajęć w Klubie umożliwiają rozwijanie aktywności i samodzielności członków Klubu, a także doskonalą umiejętności współpracy w grupie.
       Nasz Klub proponuje zajęcia, które rozbudzają ciekawość, dają okazję do różnorodnych doświadczeń, pobudzają do aktywności intelektualnej, mobilizują do pokonywania trudności
i współdziałania w zespole. Nie mają szkolnej formuły, a prowadzą je doświadczeni nauczyciele matematyki, pasjonaci pracy z młodzieżą uzdolnioną.

       Można się zapisywać do Klubu w dowolnym momencie, wypełniając odpowiedni formularz (link poniżej), w którym znajdziesz i wybierzesz jeden z trzech poziomów:
       Klasa I – III,
       Klasa IV – VII
       Gimnazjum.
Zajęcia prowadzimy w zespołach od 10 do 12 uczniów. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest nabór przynajmniej 10 osób do odpowiedniej grupy wiekowej.

 Jak zostać członkiem klubu

Aby zostać członkiem klubu Twoi rodzice/opiekunowie:

  • powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym wybiorą dogodny dla Ciebie termin uczęszczania na zajęcia;
  • uczniom szkół podstawowych klas I–III zadeklarują dowóz i odbiór po zajęciach;
  • uiszczą jednorazowe wpisowe do Klubu (na jeden semestr) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),
  • wpłaty wpisowego można dokonać po pierwszych zajęciach (nr konta w zakładce KONTAKTY).

Po spełnieniu powyższych warunków Ty otrzymasz legitymację członka klubu, która  upoważni Cię do uczęszczania na zajęcia przez jeden semestr.
      Klub jest czynny w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:30. Zajęcia dla klas I - III w poniedziałek o godzinie 16:30, dla poziomu IV - VII w poniedziałek o godzinie 15:00. Zajęcia dla uczniów gimnazjum po uzgodnieniu z uczestnikami.
      Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu w siedzibie Klubu i trwać będą 60 minut. Wszystkie potrzebne do zajęć materiały otrzymasz w trakcie zajęć.

Do zobaczenia na zajęciach.

Formularz zgłoszeniowy

Tutaj można zobaczyć zdjęcia z zajęć z roku szkolnego 2016/2017