Koło dla uczniów matematycznie uzdolnionych z klas I-II szkół średnich

        Fundacja Matematyka dla wszystkich prowadzi w ramach Klubu Miłośników Matematyki Koło dla matematycznie uzdolnionych uczniów ze szkół średnich. Zajęcia odbywają się
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja, sala 19 (I piętro), plac M. Lutra 8, 43-300 Bielsko-Biała.
       Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie matematycznego myślenia. Matematyczne myślenie pełni istotną rolę w procesie analizowania i przetwarzania różnych danych, oceniania zależności pomiędzy podanymi faktami, wyciąganiu wniosków,  w przewidywaniu dalszych możliwych kroków, etc. Sprzyja również efektywności procesu kształcenia, rozwojowi samodzielności w uczeniu się i zdobywaniu nowych doświadczeń.
        Przez prowadzenie odpowiednio zorganizowanych zajęć uczestnicy zdobywają nowe wiadomości i umiejętności matematyczne, które stają się inspiracją do własnych matematycznych poszukiwań, uruchomiają w nich postawę badacza, zachęcając do niestandardowego postępowania, poszukiwania własnych rozwiązań różnorodnych problemów. Rozwiązywane zadania i problemy poszerzają wiedzę szkolną uczestników Koła, aby w przyszłości spróbowali swoich sił biorąc udział w konkursach, a nawet Olimpiadzie Matematycznej.
         Proponujemy zajęcia, które rozbudzają ciekawość, dają okazję do różnorodnych doświadczeń, pobudzają do aktywności intelektualnej, mobilizują do pokonywania trudności i współdziałania w zespole. Nie mają szkolnej formuły. Zajęcia prowadzi mgr Tomasz Szymczyk, nauczyciel matematyki, wychowawca wielu Olimpijczyków.

        Aby zostać uczestnikiem Koła, Twoi rodzice/opiekunowie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zajęcia Koła odbywają się we wtorki (co drugi tydzień) w godzinach od 15:30 do 17:00.

Poniżej terminarz zajęć.

I Semestr
24 września 2019 r.  – rozpoczęcie zajęć.
8 października 2019 r.
22 października 2019 r.
5 listopada 2019 r.
19 listopada 2019 r.
3 grudnia 2019 r.
17 grudnia 2019 r.
20 stycznia 2020 r.

Semestr II
Terminy zajęć podane zostaną po zakończeniu semestru I.

      Zajęcia są bezpłatne. Wszystkie potrzebne do zajęć materiały otrzymasz w trakcie zajęć. Planujemy zorganizowanie dla uczestników Koła Letnią Szkołę Matematyczną (obóz matematyczny). Szczegóły w późniejszym terminie.

 Formularz zgłoszeniowy                                                      Do zobaczenia na zajęciach.